سایت حقوقی راه مقصود

دادخواست حقوقی

تقاضای صدور حکم بر اثبات مالکیت

تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی

رسیدگی و صدور حکم مبنی بر معافیت از پرداخت مهریه

مطالبه نفقه ایام گذشته

دادخواست طلاق به دلیل سوء رفتار

تقاضای صدور قرار تامین دلیل با کارشناس

تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال عقد ازدواج

تقاضای صدور حکم بر ابطال معامله فی ما بین خواندگان

تقاضای صدور اجازه اختیار همسر دوم به لحاظ عدم تمکین خوانده

تقاضای صدور حکم بر الزام خوانده بر انتقال سند رسمی

تقاضای صدور حکم بر الزام خوانده بر انتقال سند رسمی 2

تقاضای فسخ نکاح به جهت تدلیس

تقاضای صدور حکم بر فسخ معامله و بیع نامه

تقاضای صدور قرار تامین خواسته

تقاضای صدور گواهی حصر وراثت

مطالبه وجه سفته

تقاضای ملاقات فرزند و بدوا صدور دستور موقت

تقاضای مطالبه خسارات ناشی از تصادف

تقاضای حکم صدور طلاق توافقی

تقاضای صدور حکم بر خلع ید از یک باب مغازه

تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش

تقاضای صدور حکم تمکین زوجه در امور زناشوئی

تقاضای طلاق با توجه به تحقق بند 12 از شروط ضمن عقد

تقاضای تخلیه به علت تعدی و تفریط خوانده

استهمال از تخلیه و تحویل مورد اجاره به لحاظ عسر و حرج

ابطال معامله فی مابین خواندگان به دلیل بیع فضولی

تقاضای صدور حکم بر خلع ید از یک باب مغازه 2

تقاضای فسخ قولنامه به لحاظ تاخیر خریدار در مراجعه به دفترخانه

تقاضای صدور حکم بر فسخ معامله و بیع نامه

تقاضای اثبات صحت و اصالت وصیت نامه عادی

مطالبه وجه یک فقره چک با کلیه خسارات وارده و بدوا صدور فوری قرار تامین خواسته

تقاضای جلب ثالث

تقاضای ورود ثالث

صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ثمن یک باب منزل مسکونی با احتساب کلیه خسارات قانونی و صدور قرار تامین خواسته

مطالبه اجرت المثل

تقاضای صدور حکم بر ابطال معامله فی مابین خواندگان به دلیل بیع فضولی 2

تقاضای صدور حکم بر خلع ید از یک باب خانه

تقاضای صدور حکم بر فسخ معامله به لحاظ دلیل کم بودن مساحت مبیع

تقاضای تقسیم ماترک

تقاضای الزام خوانده به تجویز انتقال منافع و حق کسب و پیشه و تجارت با جبران خسارات دادرسی

تقاضای مطالبه بابت وجه یک فقره چک به انضمام کلیه خسارات قانونی وارده از جمله هزینه دادرسی و غیره

تقاضای صدور حکم بر تقسیط محکوم به

تقاضای صدور دستور موقت، صدور حکم به اخذ پایان کار

تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل در ایام تصرف

تقاضای الزام خوانده به انتقال رسمی 1.5 دانگ مشاع از شش دانگ به انضمام خسارات دادرسی

تقاضای صدور دستور موقت، صدور حکم به اخذ پایان کار و تفکیک سند

تقاضای ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید

تقاضای اعاده دادرسی نسبت به حکم قطعی

تقاضای صدور حکم بر تحویل مبیع

صدور قرار توقیف اموال

تقاضای تعدیل اجاره بها و الزام به پرداخت ما به التفاوت

تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ ابتلاء خوانده به اعتیاد به هروئین

تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به ثبت عقد نکاح منقطع

تقاضای صدور اجازه اختیار همسر دوم به لحاظ رضایت همسر اول

تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای طلاق به لحاظ عدم اجرای عدالت بین دو همسر

تقاضای صدور حکم طلاق به استناد بند های عقدنامه

تقاضای فسخ نکاح به دلیل وجود عیب عنن در زوج به استناد ماده 1122 قانون مدنی

تقاضای صدور حکم حضانت فرزند

تقاضای صدور حکم بر فسخ نکاح منعقده به لحاظ بروز عیب

تقاضای صدور حکم بر اعسار از پرداخت محکوم به موضوع پرونده

تقاضای صدور حکم بر ابطال دستور اجرا در پرونده

رسیدگی صدور حکم، مبنی بر الزام زوج بر تادیه مهر المسمی

مطالبه مهریه به انضمام کلیه خسارات قاونی قرار تامین خواسته

تقاضای صدور حکم بر ابطال عقد ازدواج به علت وجود اکراه و فقدان قصد به انضمام کلیه خسارات قانونی

صدور حکم تنفیذ فسخ نکاح به علت وجود عیب به انضمام کلیه خسارات قانونی

تقاضای صدور حکم مبنی بر کاهش اقساط مهریه

تقاضای صدور حکم مبنی بر ثبت رجوع

صدور حکم بر ابطال وکالت نامه بلا عزل

صدور حکم به تنفیذ فسخ قرارداد به علت تخلف از شرط

واخواهی نسبت به دادنامه

توقف فوری عملیات اجرایی

تقاضای صدور حکم رشد

مهر و موم ترکه و تحریر و تقسیم آن به انضمام کلیه خسارات قانونی

الزام به رفع مزاحمت و مطالبه خسارات وارده به همسایه

الزام به رفع مزاحمت و مطالبه خسارات وارده به همسایه 2

الزام به رفع ممانعت از حق و مطالبه خسارات وارده

الزام به رفع ممانعت از حق و مطالبه خسارات وارده 2

الزام به موضوع تکمیل قرارداد

الزام به انجام تعهد مبنی بر تکمیل موضوع قرارداد و تنظیم سند رسمی 2

خلع ید و قلع و قمع بنا و اجرت المثل ایام تصرف

تقاضای مطالبه وجه به انضمام کلیه خسارات قانونی

الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل

مطالبه و محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارات قانونی من جمله خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا زمان اجرای حکم و وصول خواسته و هزینه دادرسی و ...

صدور حکم به تنفیذ فسخ قرارداد به علت تخلف از شرط 2

تقاضای ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید

تقاضای اثبات صحت و اصالت وصیت نامه عادی

تقاضای اصلاح شناسنامه از لحاظ تاریخ تولد

مطالبه خسارات وجه التزام به انضمام کلیه خسارات قانونی

الزام به ایفای تعهد بر انجام تعمیرات به انضمام کلیه خسارات قانونی

الزام به انجام تشریفات رسمی انتقال امتیاز و تحویل گوشی تلفن هر کدام به انضمام کلیه خسارات قانونی با صدور دستور موقت

مطالبه وجه آب/برق/گاز/تلفن و شارژ به انضمام کلیه خسارات قانونی با قرار تامین خواسته

تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال شش دانگ اپارتمان

تقاضای صدور حکم فرزند خواندگی

رفع مهر و موم ترکه

الزام به تحویل مورد اجاره به انضمام کلیه خسارات قانونی

الزام به انجام تعهد در فک رهن به انضمام کلیه خسارات قانونی

5 1 رای
امتیاز دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 دیدگاه ها
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x