سایت حقوقی راه مقصود

مجموعه قوانین وکالت

مجموعه قوانین وکالت

این مجموعه شامل:

✅ قانون وکالت مصوب ١٣١٥
 
✅ مواد ٣١ الی ٤٧ قانون آیین دادرسی مدنی
 
✅ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ١٣٧٦
 
✅ مواد ٣٤ الی ٤٩ نظامنامه قانون وکالت مصوب ١٣١٦
 
✅ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ١٣٩٨
 
✅ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ١٣٣٣
 
✅ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ١٤٠٠ رئیس قوه قضاییه با اصلاحات ١٤٠٢

You may also like these