سایت حقوقی راه مقصود

گرفتن سند برای خانه های قولنامه ای

 

 

 

متن پرسش :
چطور میتوان برای خانه‌هایی كه به صورت قولنامه‌ای هستند سند تهیه كرد؟

متن پاسخ :
از دو طریق میتوان این كار را انجام داد: اگر قولنامه قبل از سال 70 میباشد از طریق ماده 147 قانون ثبت. اگر بعد از آن و یا حتی قبل از آن باشد از طریق اقامه دعوی تنفیذ قولنامه و الزام به تنظیم سند به طرفیت مالك رسمی و واسطه‌ها. ( پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان قم)

 

 

 

You may also like these