سایت حقوقی راه مقصود

کودکان کار

 

 

 

متن پرسش :
كودكان كار به چه كودكانی گفته میشود و حقوق كودكان كار در قانون به چه صورت میباشد؟

متن پاسخ :
به موجب ماده 79 قانون كار به كار گماردن افراد كمتر از 15 سال تمام ممنوع است و وفق ماده 80 همان قانون كارگری كه سنش 15 تا 18 اسل تمام باشد كارگر نوجوان نامیده میشود كه براساس ماده 82 قانون ذكر شده ساعات كار كارگر نوجوان نیم ساعت كمتر از ساعات كارگران معمولی است و ارجاع كارهای شبانه و سخت و غیره به آنان ممنوع است و در مشاغلی كه با سلامت آنان واخلاقشان منافات دارد سن كار 18 سال میباشد. ( پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان قم)

 

 

 

You may also like these