سایت حقوقی راه مقصود

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروی مسلح


  • ضابطین در محدوده شرح وظایف قانونی خود و در صورت بیم فرار متهم مجاز به استفاده از دستبند میباشند .

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروی مسلح
شماره وتاریخ نظریه : 633/34/7-31/5/83

سؤال :
درخصوص نحوه وموارداستفاده ازدستبندتوسط واحدهای بازرسی اعلام نظر نمایید؟

نظریه کمیسیون :
1- درمورد زندانیان، موارداستفاده ازدستبند درماده (235) آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی وتربیتی کشورپیش بینی شده است .

2- درخصوص متهمین نیزضابطین درمحدوده شرح وظایف قانونی خود درمواردضروری و در صورتی که بیم فرار متهم وجودداشته باشد مجاز به استفاده ازدستبند میباشند .
*- ماده (235)- اعزام، بدرقه، نقل و انتقال محکومان و متهمان به مراجع قضایی، مراکز درمانی، تربیتی، آموزشی ، مرخصی های تحتالحفظ و یا سایر مراجع مربوط براساس ضوابطی که از سوی سازمان اعلام میشود به عهده نیروهای مسلح یگان انتظامیسازمان میباشد و تا تأمین نیروهای مورد نیاز و استقرار کامل یگان یادشده این امر به وسیله نیروهای انتظامی صورت میگیرد.

تبصره 1- استفاده از دستبند در موارد یادشده برای محکومان و متهمان، مجاز نیست مگر در موارد ضروری حسب تشخیص رئیس زندان و جرایمیکه به موجب دستورالعمل صادرشده ازسوی سازمان تعیین میشود.

تبصره 2- در مواقعی که زندانی به دادگاه و یا دفتر کار سایر مراجع وارد میشود مأموران بدرقه و مراقبان او نیز وارد آنجا خواهند شد و به دستور مقامات قضایی، دستبند زندانی باز میشود و در صورتی که دستور خروج مأموران از اتاق صادر گردد، به مسؤولیت مقام دستوردهنده پس از امضای اجازه نامه ای که نمونه اش منضم به این آیین نامه میباشد مأموران بدرقه پشت درب اتاق مراقب زندانی خواهند بود .

  • نیروی انتظامی نمی تواند قبل از اعلام اتحادیه، نسبت به تعطیلی واحد صنفی بدون پروانه یا متخلف اقدام نماید.
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروی مسلح
سوال:
با توجه به قانون نظام صنفی مصوب 1382 آیا نیروی انتظامی رأساً می تواند نسبت به پلمپ و تعطیلی محل کسب واحدهای امور صنفی متخلف اقدام نماید؟
نظریه شماره 7/34/89/53873-2/11/1389

مقررات تبصره «1» ماده (12) قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382در مقام بیان شرایط صدور پروانه کسب به موجب مفاد قانون مزبور می باشد و مواد (27) و (28) قانون یاد شده و مقررات آیین نامه اجرایی ماده (28) آن ناظر بر پلمپ و تعطیلی موقت واحدهای صنفی متخلف توسط نیروی انتظامی در اختیار مجمع امور صنفی پس از اعلام اتحادیه مربوط می باشد. بنابراین نیروی انتظامی در اجرای مقررات موصوف رأساً نمی تواند قبل از اعلام اتحادیه نسبت به تعطیلی واحد صنفی بدون پروانه یا متخلف اقدام نماید و چنانچه مأمور انتظامی بر خلاف قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرایی آن، مبادرت به تعطیلی یا پلمپ واحد صنفی نماید، موضوع برابر مقررات ماده (570) ق.م.ا، قابل تعقیب کیفری است.
  • ضابطین مکلفند برابر مقررات نسبت به بررسی موضوع جرم و اعلام نتیجه به مرجع قضایی ذی صلاح اقدام نمایند .
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروی های مسلح
سؤال:
طبق ماده (67) قانون آیین دادرسی کیفری، گزارشها و نامه هایی را که هویت گزارش دهنده و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمیتوان مبنای شروع به رسیدگی قرارداد مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند. لذا با توجه به مفاد قانون مذکور گاهاً گزارشات و شکایاتی از سوی مراجع مختلف یا مبادی نظارتی بدون نام و مشخصات و آدرس دقیق شاکی به بازرسی واصل میگردد و یا اینکه شاکی شخصاً به بازرسی ناجا مراجعه در خصوص تخلف یا جرم مأمورین طرح دعوی مینمایند. نظر به اینکه برابر رویه قضایی میبایستی شاکی یا شکات با ارائه مرجوعه ممهور به مرجع قضایی طرح دعوا نمایند، آیا بازرسی ابتدا به ساکن مجاز به تشکیل پرونده در خصوص موضوعات مذکور میباشد یا خیر؟
نظریه شماره54090/88/34/7- 23/12/1388

در فرض سؤال ضابطین مکلفند برابر مقررات مواد (22) و (67) قانون آیین دادرسی کیفری 78 و مواد (21، 22 و 62) قانون آیین دادرسی کیفری 1290 نسبت به بررسی موضوع و اعلام نتیجه به مرجع قضایی ذیصلاح اقدام لازم را به عمل آورند.
0 0 رای ها
امتیاز دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 دیدگاه ها
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

You may also like these

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x