سایت حقوقی راه مقصود

مسئولیت كیفری مدیرعامل مستعفی

 متن پرسش :
چنانچه بعد از انقضاء مدت مدیریت عامل شخص مدیرعامل، مجمع عمومی عادی بنا به دلایلی تشكیل نگردد و مدیرعامل جدیدی را انتخاب نكند و مدیرعامل قبلی كتباً تقاضای استعفا نماید و رئیس هیأت‌مدیره ضمن موافقت با استعفا مدیرعامل، شخص دیگری را برای انجام كارهای شركت انتخاب نماید و در این زمان كارگری هنگام كار صدمه‌ای ببیند آیا مسئولیت كیفری عدم رعایت مقررات مربوط به كار و دیه متوجه مدیرعامل مستعفی می‌گردد یا خیر؟

متن پاسخ :
در فرض سؤال مسئولیت كیفری عدم رعایت مقررات مربوط به كار و دیه متوجه مدیرعامل مستعفی نخواهد بود. زیرا او در زمان وقوع حادثه هیچگونه سمتی نداشته است. [ برگرفته از روزنامه اطلاعات ]

 

 

 

You may also like these