سایت حقوقی راه مقصود

عدم تقصیر كارآموز رانندگی در تصادفات رانندگی با حضور مربی

 

 

 

متن پرسش :
در تصادفی كه راننده یكی از وسایل نقلیه كارآموز بوده و مربی هم در كنارش حضور داشته و همین وسیله هم مقصر اعلام شده آیا كارآموز مقصر است یا مربی؟

متن پاسخ :
در خصوص تصادفی كه كارآموز با حضور مربی مرتكب می‌شود مسئولیت تصادف به عهده مربی است و كارآموزان كه بدون تجربه لازم و نیز بدون گواهینامه برای رانندگی است، تقصیری نخواهد داشت. [ برگرفته از روزنامه اطلاعات ]

 

 

 

You may also like these