سایت حقوقی راه مقصود

شرایط انتخاب نام خانوادگی جدید ؟

 

 

 

متن پرسش :

شرایط انتخاب نام خانوادگی جدید چیست ؟

متن پاسخ :

نام خانوادگی انتخابی باید آزاد باشد اما نباید واژه های پیشنهادی متقاضی قبلاً توسط فرد دیگری گرفته شده باشدو در دفتر ، حق تقدم به نام کس دیگری به ثبت رسیده باشد. در این صورت متقاضی باید آن واژه را با پسوند یا پیشوند مناسب پیشنهاد دهد و یا واژه دیگری را انتخاب نمایدبرابر دستورالعمل تغییرنام خانوادگی ، استفاده از نام خانوادگی همسر برای زوجه تا زمانی که در قید زوجیت می باشد بلامانع است ، اما تغییر نام خانوادگی زوج به تبعیت از زوجه امکان پذیر نیست.

این افراد باید تقاضای خود را به صورت کتبی و داشتن شناسنامه عکس دار به یکی از باجه های ثبت احوال کشور تحویل دهند.بر اساس رأی وحدت رویه شماره 2 هیئت عمومی دیوان عالی کشور ، رسیدگی به دعاوی مربوط به تغییر نامهای غیرممنوع در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است .(برگرفته از مجموعه اطلاعات قضائی – ناصر قوامی )

 

 

 

You may also like these