سایت حقوقی راه مقصود

سلب حضانت زن در صورت ازدواج بعدی

 

 

 

متن پرسش :
چنانچه هنگام طلاق حضانت فرزند مشترک با توافق زوجین به زن سپرده شود و زن پس از طلاق ازدواج نماید آیا حضانت از او سلب می شود؟

متن پاسخ :
اگر زوجین هنگام طلاق با توافق حضانت خود را به زن واگذار کند یا ازدواج مجدد ما در این حق سلب نمی شود اما اگر زوجین به هر دلیلی از یکدیگر جدا شوند بنابر قانون حضانت تا 7 سالگی با مادر است و اگر مادر ازدواج کند حق حضانت از او سلب می شود.(مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری )

 

 

 

You may also like these