سایت حقوقی راه مقصود

سلب حضانت در صورت ازدواج زن

پرسش: چنانچه هنگام طلاق حضانت فرزند مشترک با توافق زوجين به زن سپرده شود و زن پس از طلاق ازدواج کند آيا حضانت از او سلب مي شود؟

پاسخ: اگر زوجين هنگام طلاق با توافق حضانت خود را به زن واگذار کنند با ازدواج مجدد مادر اين حق سلب نمي شود اما اگر زوجين به هر دليلي از يکديگر جدا شوند، بنابر قانون حضانت تا 7 سالگي با مادر است و اگر مادر ازدواج کند حق حضانت از او سلب مي شود.

You may also like these