سایت حقوقی راه مقصود

سرک کشیدن به خانه همسایه از روی بام،بالکن،دیوار و…

 

 

 

متن پرسش :
فردی در دادسرا مبنی بر اینكه مردی از بالكن خانه اش به طور مستمر به حیاط منزل وی كه محل حضور خانواده اش است سرك می كشد (دید میزند!) طرح شكایت می كند، آیا فرد مذكور قابلیت تعقیب كیفری دارد یا خیر؟

متن پاسخ :
نگاه كردن از پشت بام یا بالكن و یا سرك كشیدن بصورت مستمر به منزل دیگری مشمول بند 57 ماده 9 آیین نامه امور خلافی مصوب 1324/05/22 است كه مقرر داشته :كسانی كه از روی بام و دیوار و امثال آنها به خانه دیگری عمداً سر كشی و نگاه كنند…… بنابراین عمل مذكور ،جرم تلقی و قابل تعقیب می باشد. ( نظریه مشورتی شماره 7/1455 مورخ 91/07/15 )

 

 

 

You may also like these