سایت حقوقی راه مقصود

حق مالکیت معنوی درآئینه رویه قضایی

مرجع رسیدگی شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران

خواهان: آقایان … و … به وکالت از پراکتراند گمبل کمپانی تهران…

خوانده: 1- آقای … و آقای … و خانم .. به وکالت از شرکت مروارید پنبه‌ریز تهران… 2- اداره مالکیت صنعتی، تهران…

خواسته: ابطال علامت تجارتی خوانده اول و ثبت اظهارنامه خواهان و جمع‌آوری کالاهی منقوش به علامت pamberes‌ و منع استفاده خوانده از آن

گردش‌کار: خواهان دادخواستی به خواسته مذکور به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه به کلاسه مذکور ثبت و جری تشریفات قانونی شده است. در وقت فوق‌العاده دادگاه به تصدی امضاکننده زیر تشکیل می‌شود و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی دادگاه

خواسته خواهان با وکالت آقایان… و … به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی مثبوت به شماره 4641 مورخ 25 دی 1385 و جلسه اول دادرسی به طرفیت 1- شرکت مروارید پنبه‌ریز با وکالت آقای … و خانم … 2- اداره مالکیت صنعتی حذف و ابطال علامت تجارتی pamberes‌ از علایم تجارتی خوانده اول به شماره‌های 96120 و 125016 و 114983 و 114984 و 1129918 و 101127 و الزام خوانده دوم به ثبت ابطال و نیز ثبت اظهارنامه خواهان به شماره 84051695 و جمع‌آوری کالاهای منقوش به علامت pamberes‌ و منع خوانده از استفاده از آن و علامت مشابه می‌باشد. با این توضیح که وکلای خواهان مدعی شدند موکل، مالک علامت تجارتی pampers‌ بوده و آن را در سال 1345 طی شماره 28151 در ایران و شماره 2153065 به تاریخ مارس 1998 در آمریکا به ثبت رسانیده است و نسبت به این علامت حق استفاده مقدم و مستمر دارد. اخیراً طی اظهارنامه 84051695 نیز تقاضای ثبت علامت اشاره شده را نموده؛ اما اداره مالکیت صنعتی به واسطه شباهت آن با علامت موضوع تصدیق ثبتی 96120 متعلق به خوانده اول از پذیرش درخواست خودداری کرده است. بنابراین، چون علامت خواهان قبل از ثبت علایم خوانده به ثبت رسیده که متضمن تقدیم ثبت و استفاده مستمر از آن است و خوانده با سوءنیت و درجهت رقابت نامشروع مشابه علامت مشهور موکل را ثبت کرده و باعث تضییع حقوق موکل گردیده، با استناد به مواد 9 و 16 و 20 از قانون ثبت علایم و اختراعات و ماده 6 مکرر کنوانسیون پاریس، تقاضای صدور رأی به شرح خواسته را کرده‌اند. وکلای خوانده اول طی لوایح تقدیمی مضبوط در پرونده و جلسات دادرسی ضمن درخواست صدور قرار تأمین اتباع بیگانه موضوع ماده 144 و تأمین موضوع ماده 109 و ایراد مرور زمان طرح دعوا نسبت به 2 فقره گواهی ثبت متعلق به موکل در ماهیت اجمالاً موضوع تقلید و مشابهت علامت موکل با علامت خواهان را منتفی و تقاضای رد دعوا نمودند. از سوی اداره مالکیت صنعتی هم گزارش ثبتی واصل شد. دادگاه درخصوص درخواست تأمین اتباع بیگانه به شرح صورتجلسه اول دادرسی و استدلال به عمل آمده درخواست را مردود اعلام کرد؛ اما نسبت به ایراد مرورزمان نظر به این‌که 2 فقره گواهی‌های ثبت خوانده به شماره‌های 96120 و 101127 به ترتیب در تاریخ‌های 7 آبان 1380 و 26خرداد 1381 ثبت شده و حسب تصریح صدر ماده 22 قانون ثبت علایم و اختراعات کسی که نسبت به ثبت‌های راجع به علامتی از تاریخ ثبت تا 3 سال اعتراض نکرده باشد، دیگر نمی‌تواند نسبت به ثبت آن اعتراض کند. در مانحن فیه خواهان در تاریخ 12 شهریور 1385 مبادرت به تقدیم دادخواست کرده، از این رو ایراد به عمل آمده از سوی وکلای خوانده وارد تشخیص و با استناد به ماده مزبور و بند 11 ماده 84 و 89 از قانون ثبت علایم و اختراعات به لحاظ شمول مرورزمان قرار رد دعوا نسبت به 2 علامت اخیر‌الذکر صادر و اعلام می‌شود؛ اما درخصوص خواسته دیگر خواهان اولاً، چون وکلای خواهان به شرح لایحه مثبوت به شماره 4641  مورخ 25 دی 1385 علاوه بر گواهی ثبتی 96120 مقید در دادخواست به تصدیق‌های ثبتی دیگر خوانده اول که در بالا بیان  شد، اشاره و کپی مصدق آنها را پیوست نموده‌اند و در جلسه اول رسیدگی هم به آن تأکید و مراتب افزایش خواسته در همان جلسه به وکلای خوانده ابلاغ حضوری شد، ضمن رد ایراد وکلای خوانده در این قسمت نظر به این‌که حسب مستندات تقدیمی خواهان علامت pampers‌ در طبقه 3 جهت پوشاک تمیزکننده آغشته به لوسیون در کشور آمریکا در سال 1998 به شماره 2153065 و قبل از آن در تاریخ 4 اردیبهشت 1345 در طبقات 16 و 24 و 25 به شماره 28151 در ایران که در مواعد قانونی تجدید شده به نام خواهان ثبت گردیده و مطابق ماده 2 قانون ثبت علایم و اختراعات واجد حق استفاده انحصاری از علامت مزبور است و نظر به این‌که مقررات مواد 2 و 6 خامس و 10 مکرر کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی، تجارتی‌وکشاورزی که دولت ایران هم به موجب قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین‌المللی معروف به پاریس مصوب اسفندماه 1337 به آن ملحق گردیده و درخصوص مورد حاکم و لازم‌الاجرا می‌باشد، علامت تجارتی را به منظور جلوگیری از رقابت نامشروع به طور عام مورد حمایت قرار داده و هر عملی را که ایجاد اشتباه به نحوی از انحا با مؤسسه یا محصولات یا فعالیت صنعتی یا تجارتی رقیب کند، ممنوع کرده است. همچنین با عنایت به این‌که علامت‌های مؤخرالثبت خوانده تحت شماره‌های مذکور از حیث نوشتار و تلفظ (کلمه لاتین) شباهت نزدیک با علامت خواهان دارد که این عمل خوانده (ثبت علامت pamberes(‌ و استفاده از آن نوعی رقابت تجاری نامشروع و خلاف تعهدات و مقررات کنوانسیون پاریس که در بالا بیان شده، بود، مضافاً باعث اشتباه و گمراهی مصرف‌کنندگان نسبت به منشأ کالای تولیدی و تضییع حقوق مکتسبه خواهان خواهد شد و از طرفی مواد 2 ، 9 و 16 قانون ثبت علایم و اختراعات به ممنوعیت استعمال و ثبت عین یا مشابه علایم سابق الثبت توسط اشخاص دیگر به منظور جلوگیری از ایجاد اشتباه مصرف‌کننده و حق مراجعه و درخواست ابطال علامت مؤخرالثبت از سوی مالک علامت تصریح کرده است، بنابراین، ضمن رد مدافعات وکلای خوانده دعوای خواهان را ثابت تشخیص داده و با استناد به مواد مارالذکر حکم به حذف و ابطال کلمه panberes‌ از تصدیق‌های ثبت علامت خوانده به شماره‌های 125016 مورخ 27 شهریور 1384، 114983 مورخ 11 مهر 1383، 114984  مورخ 11 مهر 1383 و 129918  مورخ 3 اسفند 1384 در طبقات 3 ، 16، 24 و 25 و منع وی از استفاده از علامت مزبور جهت کالاهای تحت پوشش طبقات 3 ، 16 ، 24 و 25 و نیز الزام خوانده دوم به ثبت اظهارنامه خواهان به شماره 84051695 در طبقه 3 صادر و اعلام می‌گردد. خواسته دیگر خواهان مبنی بر جمع‌آوری کالاهای منقوش به علامت pamberes‌ با توجه به این‌که خوانده دارای گواهی ثبت و مجاز به استفاده از علامت جهت تولیدکالا بوده، غیر وارد و مردود اعلام می‌شود.

 ‌رأی صادرشده حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر تهران است.

رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران – احمدی
0 0 رای ها
امتیاز دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 دیدگاه ها
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

You may also like these

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x