سایت حقوقی راه مقصود

امکان استفاده از اثر انگشت به جای امضاء یا مهر در چک

 متن پرسش :

آیا می توان در چک به جای امضاء از اثر انگشت استفاده کرد؟

متن پاسخ :

از آنجا که مراد و منظور از امضاء یا مهر اسناد تجاری ، قبول تعهد بر پرداخت به موقع مبلغ مندرج در آن اسناد بوده و به لحاظ اینکه در عرف جامعه ما اثر انگشت هم متضمن این معناست ؛ به نظر می رسد در صورتی که اسناد تجارتی دارای اثر انگشت به جای امضا باشند ، باز هم قواعد و مقررات قانون تجارت بر آنها حاکم است . موفق باشید.

 

 

 

You may also like these