سایت حقوقی راه مقصود

الزام به انتقال و تنظیم سند رسمی

نکات آموزشی رأی: اعتبار به قائم‌مقامی ورثه نسبت به انتقال گیرنده ملک، عدم تشریفاتی دانستن عقد بیع و محقق دانستن عقد شرعی بیع با مبایعه‌نامه عادی، تعیین سهم وراث در تنظیم سند رسمی بیع، مستدل و مستند بودن رأی
نوع رأی: حقوقی
موضوع رأی: الزام به انتقال و تنظیم سند رسمی
سال صدور رأی: 1384
استان محل صدور: کردستان
شهر محل صدور: بیجار
شعبه صادرکننده: شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی
قاضی صادرکننده: خیرالله طاهرخانی
سمت قاضی در زمان صدور رأی: دادرس دادگاه
نکات آموزشی رأی: اعتبار به قائم‌مقامی ورثه نسبت به انتقال گیرنده ملک، عدم تشریفاتی دانستن عقد بیع و محقق دانستن عقد شرعی بیع با مبایعه‌نامه عادی، تعیین سهم وراث در تنظیم سند رسمی بیع، مستدل و مستند بودن رأی.
مرجع رسیدگی: شعبه 102 جزایی دادگاه عمومی بیجار
خـواهـان‌هـا: 1( -س-ن)، 2( -ث-ن) و 3( -1لف-ن)، همگی فرزندان (غ) و 4( -م-م)، همگی ساکنان…
خوانده: (غ-م) فرزند (ع) ساکن…
خواسته: الزام به انتقال سند رسمی
گردش‌کار: خواهان دادخواستی به خواسته مذکور تقدیم که پس از ثـبـت بـه کلاسه بالا و انجام تشریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی نتیجتاً ختم دادرسی اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی دادگاه
درخصوص دعوای خانم‌ها (ث-ن) و (س-ن) و آقای (الف-ن) فرزندان (غ) و خانم (م-ل) به طرفیت آقای (غ-م) فرزند (ع) به خواسته الزام خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی پلاک 580 اصلی واقع در بخش یک بیجار. خواهان‌ها اظهار نموده‌اند، خوانده پلاک مذکور را به مورث آنها به بیع قطعی انتقال داده است؛ اما قبل از انتقال رسمی پلاک مذکور مورث خواهان‌ها به فیض شهادت نایل می‌گردد و خوانده از انتقال رسمی این پلاک به خواهان‌ها امتناع می‌نماید.
خوانده علی‌رغم ابلاغ در هیچ‌یک از جلسات دادرسی حاضر نشده و کتباً نیز دفاعی ارائه نکرده است، از این رو دادگاه با عنایت به مبایعه‌نامه عادی مورخ 7 مهر 1363، وکالت‌نامه رسمی شماره 37622 مورخ 3 دی 1364 تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی شماره 3 بیجار، گواهی حصر وراثت شماره 96 مورخ 26 فروردین 1368 و پاسخ استعلامات واصل‌شده از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بیجار و بانک مسکن شعبه بیجار خواسته خواهان‌ها را وارد تشخیص داده و خوانده را به استناد مواد 219، 220، 907، 904، 913، 940، 946 و 947 قانون مدنی به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی پلاک 580 اصلی واقع در بخش یک بیجار محکوم می‌نماید. نحوه انتقال با عنایت به گواهی حصر وراثت شماره 96 که ورثه مرحوم (غ-ن) در آن پدر و مادر و همسر و سه دختر و یک پسر قید گردیده است. به این صورت است که یک هشتم قیمت اعیانی به نام خانم (م-ل) ثبت گردد و سهم پدر و مادر مرحوم (ن) که طرح دعوا ننموده‌اند به میزان هر کدام یک‌ششم از عرصه و اعیان پلاک مذکور کنار گذاشته شود، هرچه از عرصه و اعیان باقی ماند به نسبت سهم پسر دو برابر سهم دختر به نام آقای (الف-ن) و خانم‌ها (س-ن) و (ث-ن) ثبت گردد.
شایان ذکر است؛ چون خانم (م-ن) طرح دعوا نکرده است، سهم وی از عرصه و اعیان با رعایت موارد مذکور به نسبت سهم پسر دو برابر سهم دختر کنار گذاشته شود.
رأی صادره با عنایت به ابلاغ واقعی اخطاریه به خوانده، حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان کردستان می‌باشد.
0 0 رای ها
امتیاز دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 دیدگاه ها
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

You may also like these

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x