سایت حقوقی راه مقصود

احضار متهم به وسیله تلفن و پیام شفاهی

 متن پرسش :
اکنون که سامانه ابلاغ الکترونیکی و پیامکی به وجود آمده است، آیا احضار متهم به وسیله تلفن و پیام شفاهی ضمانت‌ اجرایی دارد ؟

متن پاسخ :
مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری احضار متهم باید به‌وسیله احضارنامه به عمل آید. بنابراین احضار متهم از طریق تلفن یا پیام شفاهی احضار قانونی به‌شمار نمی­آید و فاقد ضمانت اجرایی است. [ نظریه شماره 696/339 مورخ 18/11/1365 اداره حقوقی ]

You may also like these