موازین قضائی

موافقت رئیس قوه قضائیه با اعمال مجازات جایگزین برای جرایم غیرعمد پزشکان

وزیر بهداشت پیرو موافقت رئیس قوه قضائیه در خصوص مساعدت در اعمال مجازات جایگزین در پرونده‌های کیفری جرائم تعزیری غیرعمد پزشکان و پرستاران، ابلاغ کرد موارد اعمال مجازات حبس را برای انعکاس به آیت‌الله لاریجانی، به وی اطلاع دهند.

به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس قوه قضائیه پس از دیدار با وزیر بهداشت و پس از ارسال نامه وی به ایشان پیرامون مساعدت در زمینه اعمال مجازات جایگزین در پرونده های کیفری جرائم تعزیری غیرعمد برای پزشکان و پرستاران که به صورت مبسوط به آسیب های اجرای این مجازات اشاره شده بود، از موافقت رئیس قوه قضائیه با این درخواست خبر داد.

همچنین وی در نامه ای به رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور ابلاغ کرد چنانچه مواردی از اعمال مجازات حبس برای پزشکان و پرستاران مشاهده شده است، جهت اطلاع رئیس قوه قضائیه موضوع را به وزارت بهداشت منعکس کنند.

منبع : خبرگزاری فارس

نوشته های مشابه

بستن