موازین قضائی

رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ دیوان عالی کشور

اگر مبیع مستحق للغیر درآید، در صورت کاهش قیمت ثمن، بایع ملزم به جبران آن است

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن