موازین قضائی

داوری و سازش

اقدام مؤثر و مطلوب دیگر این مجموعه تأسیس و تمهید نهاد داوری و سازش می باشد. داوری بهترین روش برای حل و فصل منازعات و امری بدیع بوده که ساز و کارها و ترتیبات خاصی داشته و اخیرا عده ای از وکلای آمریکائی اثبات نموده اند که با تبحری که در فصل خصومت از طریق داوری داشته اند ، به منازعات بسیاری قبل از طرح دعوی خاتمه داده اند. فلذا این گروه با چنین اندیشه و هدفی اقدام به طرحی نو در کاهش مراجعات به دادگستری و حل و فصل مخاصمات با صرف وقت و انرژی و هزینه ای به مراتب کمتر از طرح دعوی نموده است . گروه حقوقی راه مقصـود جهت ارائه خدمات مطلوب و مؤثر حقوقی راهکارها و وسائل متعدد دیگری را در دست مطالعه و بررسی داشته که نتایج و آثار آن به مرور به اطلاع موکلین محترم خواهد رسید.

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن