موازین قضائی

نمونه رای در خصوص اجرت المثل ایام زناشویی

بسمه تعالی

(رای دادگاه )

 

نظر به تقاضای زوج آقای …….. مبنی بر صدور حكم طلاق با توجه به محتویات پرونده و نظریه داوران و ملاحظه اختلافات خانوادگی زوجین كه مثبت عدم تفاهم و ناسازگاری آنها است و زوج در تقاضای طلاق اصرار دارد ، دادگاه حسب تقاضای زوج حكم به اجرای صیغه طلاق رجعی بین زوجین این پرونده با شرایطی كه ذیلاً مقرر می شود اعلام و صادر می نماید : اولاً : زوج بایستی قبل از طلاق موجبات پرداخت و تادیه مهریه زوجه را فراهم كند و مهریه او را بپردازد و بعد طلاق دهد ، دوماً : مبلغ پنج میلیون ریال نقداً بابت حق الزحمه سال های زندگی زوجه بپردازد ، سوماً : جهیزیه زوج را تحویل دهد ، چهارم : حضانت فرزند مشترك به عهده زوجه محول می شود و زوج مكلف است ماهیانه مبلغ دویست هزار ریال بابت مخارج بچه بپردازد و زوج هر 15 روز یك بار به مدت 4 ساعت حق ملاقات فرزندش را خواهد داشت . مقرر می شود هر دو پرونده از موجودی دادگاه كسر شود . این رای ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست رسیدگی تجدید نظر می باشد .

 

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن