موازین قضائی

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه راجع به تکلیف شرکت بیمه در پرداخت خسارات وارده در مورد جراحات

سؤال :
 
ـ در مورد جراحات که دیه زن به یک سوم دیه کامل می‌رسد و به نصف تقلیل داده با توجه به تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1387، تکلیف شرکت بیمه در پرداخت خسارات وارده به چه ترتیبی است؟

نظریه شماره436/7ـ31/1/1388  اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

       با توجه به صراحت تبصره2 ماده 4 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و تصویب‌نامه شماره 46139/ت38201هـ مورخ 1/4/1387 هیأت وزیران، کلیه شرکتهای بیمـه‌گر تجاری موظفند در ایفـای تعهدات خود جهت پرداخت خسارات بدنی مشمول بیمه‌نامه یادشده (در همه موارد) بدون لحاظ جنسیت و مذهب زیان‌دیدگان براساس حداکثر تعهدات به‌عمل‌آمده بصورت یکسان و برابر نسبت به پرداخت خسارت اقدام نمایند.


منبع روزنامه رسمی کشور شنبه – یکم آبان ماه ۱۳۸۹ – شماره ۱۹۱۲۱

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن