موازین قضائی

نظر مشورتی : ضروری نبودن ایداع خسارت احتمالی برای صدور قرار تامین در دعوای مستند به چک

(نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره 3297/7 مورخه 28/5/1388)

ضروری نبودن ایداع خسارت احتمالی برای صدور قرار تامین در دعوای مستند به چک :

مطابق بند الف ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، چنانچه دعوی مستند به سند رسمی باشد نیازی به ایداع خسارت احتمالی برای صدور قرار تامین خواسته نیست و چون طبق ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی، چک‌های صادره به عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دائر شده یا می‌شوند… را در حکم اسناد لازم‌الاجراء دانسته لذا به منظور صدور قرار تامین خواسته علیه صادرکننده چک، ضرورتی به ایداع خسارت احتمالی نیست، اعم از اینکه گواهی عدم پرداخت داخل در مهلت قانونی صادر شده یا خارج از مهلت قانونی، اما در مورد سایر مسئولان پرداخت چک از قبیل ظهرنویس و ضامن، چنانچه دارنده چک در موعد قانونی نسبت به ارائه چک به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت اقدام نکرده باشد صدور قرار تامین خواسته بدون  خسارت احتمالی علیه ظهرنویس امکان و موقعیت قانونی ندارد.

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن