سایت حقوقی راه مقصود

ملاک در تقسیط مهریه، شرائط مطالبه نفقه، استرداد جهیزیه، شکایت از دخالت اطرافیان

 

 

 

متن پرسش :

1- حداقل میزان مهریه که به صورت اقساط وسکه در نظر می گیرند چقدر است؟(با حقوق ماهیانه هشتصد هزار تومان)و آیا در پرداخت مهریه حقوق مرد ملاک است یا دریافتی وی پس از کسر اقساط وامهای او؟

2- آیا زن می تواند جهاز خود را استرداد کرده و مهریه ونفقه را مطالبه کند و از دادگاه تقاضای خرید وسایل زندگی توسط شوهر برای ادامه زندگی کند؟(نفقه شامل چیست؟)

3- آیا زن می تواند از خانواده شوهر بدلیل دخالت در زندگی و سلب آسایش شکایت کند؟

متن پاسخ :

1- در مورد پذیرش تقسیط مهریه و میزان اقساط ، دادرسان دادگاه با توجه به اوضاع و اخوال قضیه و نظریه کارشناس رسمی ، مطابق ماده 652 قانون مدنی که مقرر داشته :« در موقع مطالبه ، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض ( بدهکار) مهلت یا اقساطی قرار می دهد.» موعد و زمان پرداخت دین ( مهریه ) را طوری معین می کنند که مدیون یا شوهر توانائی پرداخت آن را در مدت یاد شده داشته باشد و در معیشت خود دچار تنگدستی نشود.

لذا در نظر گرفتن اوضاع و احوال مدیون جهت تعیین میزان اقساط ملاک عمل دادرسان خواهد بود و لذا دریافتی خالص حقوق شوهر پس از کسر اقساط از حقوق وی در نظر گرفته خواهد شد. زن نیز می تواند بابت مهریه خود مطالباتی را که شوهرش از اشخاص دیگری دارد یا موجودی حسابهای بانکی او را توقیف نماید و همچنین می تواند تقاضای توقیف حقوق شوهرش را از سازمانها و مؤسسات دولتی و یا خصوصی که در آن جا اشتغال دارد تا میزان یک چهارم حقوق مادام که شوهر شاغل است و نیز یک سوم آن را در صورتی که زن و شوهر از یکدیگر جدا شوند و شوهر زن دیگری اختیار نکرده توقیف کند.

2- ماده 1107 قانون مدنی در مورد نفقه زن گفته است : « نفقه عبارتست از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل : البسه ، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض »بنابر این به نظر می رسد هر چیزی که بر حسب متعارف مورد نیاز زن باشد، جزء نفقه است و مرد باید آن را برای زن فراهم کند.

3- زن علاوه بر حق مطالبه نفقه (در صورت تمکین) و مهریه، می تواند به موجب دادخواست، استرداد جهیزیه خود را از دادگاه بخواهد و برای اثبات اقلام جهیزیه صورت سیاهه جهیزیه یا شهادت شهود یا اقرار شوهر لازم است .

4- دخالت اطرافیان اگر چه از نظر اخلاقی امری مذموم و نکوهیده و یکی از عوامل مؤثر در از هم کسیختگی زندگی زناشوئی بوده و طبق آمار 66 درصد از زن و شوهر ها مشکلات خانوادگی خود را با خانواده خود یا خانواده همسر و دوستان در میان می گذارند که بعضاً مشکلات زیادی را به بار می آورد، اما طرح شکایت در صورتی که دخالت عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد و یا بعنوان رفع مزاحمت ، ممکن می باشد.

 

 

 

You may also like these