سایت حقوقی راه مقصود

عدم صلاحیت دادرس علی‌البدل در دعاوی خانواده

 

 

 

متن پرسش :
آیا رسیدگی دادرس علی‌البدل بدون ابلاغ خاص در دادگاه خانواده وجهه قانونی دارد یا خیر؟

متن پاسخ :
با توجه به ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی ۷۵ دادرس علی‌البدل حق رسیدگی ندارد. { قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی مصوب ۱۳۷۶: «رئیس قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت سه ماه در حوزه‌های قضایی شهرستان‌ها به تناسب جمعیت آنها حداقل یک شعبه از شعب دادگاه‌های عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص دهد. پس از تشخیص این شعب، دادگاه‌های عمومی حق رسیدگی به دعاوی مربوط به این دادگاه‌ها را نخواهند داشت.» } [ برگرفته از روزنامه اطلاعات ]

You may also like these