سایت حقوقی راه مقصود

عدم تأثیر سازش طرفین در ضبط وثیقه بعلت تخلف وثیقه گذار

 

 

 

متن پرسش :
چنانچه دستور ضبط وثیقه از سوی رئیس حوزه قضایی صادر شود و پس از ابلاغ به وثیقه‌گذار، ظرف 10 روز (در موعد اعتراض) پرونده به لحاظ سازش طرفین مختومه گردد، آیا باز هم موجبی برای ضبط وثیقه وجود دارد یا خیر؟

متن پاسخ :
اولاً با احیای دادسرا، دستور ضبط وثیقه به عهده دادستان است نه رئیس حوزه قضایی. ثانیاً، سازش طرفین دعوی مانع ضبط وثیقه‌ای كه به لحاظ تخلف وثیقه‌گذار دستور ضبط آن صادر شده نمی‌شود. ( برگرفته از روزنامه اطلاعات)

 

 

 

You may also like these