سایت حقوقی راه مقصود

تفاوت حق کسب و پیشه با سرقفلی

 

 

 

متن پرسش :

در قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1376 فقط از سرقفلی صحبت شده است . با توجه به قانون روابط مؤجر و مستأجرمصوب سال 1356 که از حق کسب و پیشه و تجارت صحبت شده است ، اولاً: آیا حق کسب و پیشه و تجارت با سرقفلی موضوع قانون سال 1376 یکی است ؟ ثانیاً : اگر یکی نیست آیا در قانون سال 1376 چیزی به عنوان حق کسب و پیشه و تجارت داریم ؟

متن پاسخ :

از نظر لغت و معنی حق کسب و پیشه با سرقفلی اختلاف دارد و اصولاً حق کسب و پیشه در اثر اقدامات و عملیات مستأجر و در ارتباط با مشتری و رفتار حسنه و فروش اجناس بی عیب و یا تخصص مستأجر در کاری که انجام می دهد به مرور زمان ایجاد می شود. ولی سرقفلی ارتباطی با حق کسب و پیشه ندارد. معموماً هنگام اجاره مالک مبلغی از مستأجر اخذ می کند که سرقفلی نامیده می شود.

لیکن در قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1356 و قوانین بعدی فقط یک حق برای مستأجر در نظر گرفته شده که نوعاً سرقفلی است ( کمیسیون نشست قضائی ). به طور کلی در صورتیکه اولین قرارداد بین مؤجر و مستأجر مربوط به قبل از سال 1376 باشد تحت حاکمیت قانون مصوب 1356 بوده و مشمول حق کسب و پیشه می گردد. و اگر قرارداد اولیه بعد از قانون روابط مؤجر و مستأجر 1376 تنظیم شده باشد ، باشد مشمول سرقفلی بوده که به نرخ عادله روز توسط کارشناس محاسبه می شود ./م

 

 

 

You may also like these