سایت حقوقی راه مقصود

سخنرانی، وبینار ها، مصاحبه ها

ضمانت اجرای تخلف از شروط ضمن عقد نکاح
گزارش اقدامات و عملکرد کمیسیون آموزش در دوره یازدهم هیئت مدیره

گزارش اقدامات و عملکرد موسسه معاضدت قضایی در دوه نهم هیئت مدیره کانون وکلای اصفهان

احکام و قواعد کاربردی وکالتهای معاضدتی و تسخیری