موازین قضائی

معرفی مشاورین حقوقی

بخش حقوقی گروه حقوقی راه مقصود

 

رضا مقصودی

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مدیر سایت و گروه مشاورین حقوقی راه مقصود

 

مدیر گروه حقوق مدنی

آقای عبدالله نورانی

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مدیر گروه حقوق کیفری

ماهان امیری

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مدیر گروه حقوق بین الملل

فرزانه فاروقی

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مدیر گروه حقوق تجاری

سارا حسینی

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مدیر گروه حقوق مالکیت فکری

مریم مدرسی

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مدیر گروه حقوق خانواده

شهزاد احمدی

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

بخش اجرایی گروه حقوقی راه مقصود

 

تیم فنی

شرکت اکسین

مدیر اجرائی و مشاور برنامه ریزی استراتژیک

مهندس حمیدی

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن