موازین قضائی

قبول وکالت

قبول وکالت در هر یک از حوزه های زیر برای کاربرانی که از خدمات مشاوره ای و بسته های اینترنتی وب سایت استفاده کرده اند با تخفیف  انجام خواهد شد.

.1حقوق اراضی و املاک
.2وصول مطالبات
.3حقوق بانکی
.4دعاوی داخلی
.5داوری و سازش
.6دادگاه های اختصاصی اداری
.7حقوق اجاره
.8حقوق بیمه
.9حقوق کار و تامین اجتماعی
.10حقوق مالی و مالیاتی
.11حقوق شهری و شهرسازی
.12پیمانکاری های خصوصی و پروژه های ساختمانی
.13دیوان عدالت اداری
.14حقوق تجارت الکترونیکی
.15حقوق کیفری
.16حقوق گمرکی
.17حقوق رقابت
.18قراردادهای دولتی

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با ایمیل در تماس باشید.

 

نوشته های مشابه

بستن