موازین قضائی

خدمات حقوقی

خدمات مشاوره :

ــ انجام مشاوره در کلیه زمینه ها و موضوعات قضائی از جمله شامل : حقوق اراضی و املاک ، دعاوی حقوقی و کیفری داخلی ، حقوق اجاره ، حقوق بانکی ، وصول مطالبات ، حقوق بیمه ، حقوق کار و تأمین اجتماعی ، حقوق رقابت ، حقوق شهری و شهرسازی ؛ حقوق مالی و مالیاتی ، داوری و سازش ، دیوان عدالت اداری ، دادگاه های اختصاصی اداری.

ــ ارائه مشاوره ، وکالت ، نمایندگی و مدیریت حقوقی در حوزه های : – عقود اسلامی : مفهوم : منظور از عقود اسلامی قراردادهائی است که بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا ، جهت اعطای تسهیلات به مشتریان مورد استفاده قرار می گیرد. این قراردادها عبارتند از : قرض الحسنه ؛ فروش اقساطی ،سلف ، اجاره به شرط تملیک ، مضاربه ، شرکت ، مزارعه ، جعاله ، مساقات و خرید دین .

ــ خدمات : ارائه مشاوره در خصوص انتخاب بانک مناسب با توجه به شرائط مشتری و امکانات بانک ها مذاکرات قراردادی تنظیم قرارداد تفسیر و تشریح ضوابط قانونی تفسیر و تشریح مفاد قرارداد ارائه مشاوره در خصوص سود تسهیلات اعتباری ، کارمزد پرداختی و … سنجش و ارزیابی موقعیت های قراردادی مطالبه حقوق قراردادی حل و فصل اختلافات ناشی از اعطای تسهیلات ( با استفاده از شیوه های مسالمت آمیز و روش های قضائی ) پذیرش نمایندگی در انجام امور حقوقی مربوط به قرارداد

ــ مشاوره در تهیه و تنظیم قراردادهای الحاقی و نمونه اسناد و مدارک استاندارد (تیپ ) جهت وصول مطالبات به شیوه های مسالمت آمیز.

ــ نظارت بر حسن اجرای دقیق مفاد قراردادها ؛ از طریق اخطار؛ مذاکره ؛ مشاوره و …. ــ مشاوره و مدیریت حل و فصل صلح جویانه اختلافات ناشی از قراردادهای فیمابین موکل با اشخاص حقیقی و حقوقی.

ــ ارائه مشاوره جهت چگونگی به کارگیری تدابیر لازم و استانداردهای مناسب جهت مختومه شدن پرونده های مطالبات معوق بدهکاران بزرگ با توجه به شرایط و موقعیت خاص آنان.

ــ مشاوره جهت دفاع از حقوق مالکیت فکری و علائم و مصنوعات تجاری در راستای حمایت از فعالیت ها و محصولات فکری در زمینه های صنعتی و تجاری، علمی، ادبی و هنری در دو بخش مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری

 

خدمات مذاکره :

– قبول داوری جهت حل و فصل اختلافات فیمابین شرکتهای تجاری و اشخاص حقیقی و حقوقی .

– برگزاری نشست های تخصصی با طرف قرارداد شرکتهای تجاری .

 

خدمات وکالت :

الف ) – پذیرش وکالت جهت طرح کلیه دعاوی حقوقی وکیفری، تهیه و تنظیم انواع دادخواست ها و درخواست های حقوقی اعم از مالی و غیر مالی و کلیه دادخواست ها و درخواست های کیفری با عنایت به طرح تفصیلی و مدون « منشور وکالت » ارائه شده از طرف وکیل ــ پذیرش وکالت جهت طرح کلیه دعاوی حقوقی وکیفری با خواسته وصول طلب شرکتهای تجاری به طرفیت سایرین مشتمل بر: مطالبه وجه اسناد تجاری (چک – سفته – برات – ضمانت نامه های بانکی ). مطالبه اوراق بهادار( سهام ، اوراق مشارکت و …) الزام به تنظیم سند، ایفای تعهد و … ــ سایر موارد.

ب ) – پذیرش وکالت جهت طرح و اقامه شکایات کیفری شامل بر کلاهبرداری ، سرقت ، اختلاس ، جعل ، استفاده از اسناد موکل ، انتقال اسناد موکل بدون مجوز قانونی و ….

ج ) – پذیرش وکالت جهت دفاع از هر گونه دعاوی کیفری و حقوقی مطروحه علیه شرکتهای تجاری که مرتبط با مقوله وصول مطالبات موکل باشد.

د ) – قبول وکالت و مشاوره در خصوص اقدامات اجرائی نسبت به اسناد رهنی پیگیری عملیات اجرائی دایر بر حراج ، مزایده ، سند انتقال ، تملیک ، تخلیه و تحویل ملک به موکل .

نوشته های مشابه

بستن